Icon Media Group

Om oss

Icon Media Group er et teknologi- og medieselskap, som tilbyr produkter og tjenester til arbeidslivet. Vår kjernekompetanse er distribusjon fra bedrift til bedrift, på personnivå. Dette som følge av 25 år med erfaring fra direktemarkedsføring av kurs og konferanser mot yrkesaktive i fire land.

Vår leveringsevne er database- og teknologidrevet. Vi har unik kunnskap om segmentering, presisjonsmarkedsføring og dialog mot den enkelte arbeidstaker eller leder. Dermed kan du, gjennom vår innsikt og teknologi, treffe personlig den yrkesaktive på jobben.

Icon Media Group har tre forretningsområder, alle etablert som selvstendige selskaper: